• zone2.jpg

Welcome to Barangay Zone II Official Website!

 

 

 

VISION

Ang Barangay Zone II ang may pinakamagandang Barangay, malinis na kapaligiran, tahimik at maunlad na pamayanan sa negosyo at pangkalakalan, maayos ang kalusugan at edukasyon at nagkakaisang mamamayan sa pananampalataya at pagkakaunawaan sa bawat isa.

 

MISSION

Iiwas ang mga kabataan sa droga, sa mga kaguluhan at iba pang masasamang bisyo upang maging panatag ang kaisipan ng mamamayan at tahimik ang pamumuhay ng mga kabarangay.

Panatilihing malinis at maayos ang kapaligiran upang maiwasan ang mga sakit na sanhi ng madumi at magulong kapaligiran. At maging komportable ang mga naninirahan sa pamayanan.

Mapaunlad pa lalo ang negosyo, pangkalakalan at turismo, mabigyan ng tamang edukasyon sa Barangay upang magkaroon ng hanapbuhay ang mga mamamayan.

Mapalawak pa ang pananampalataya at pagkakaunawaan sa bawat mamamayan ng Barangay Zone II.

 

 

 

 

Back to Top

Login Form