• zone2.jpg

 FACILITIES

Barangay Health Station –ang Barangay Health Station ng Zone II ay matatagpuan sa kaliwang bahagi ng Barangay Hall. Dito ginagawa ang pagbabakuna at pagtitimbang ng mga bata gayon din ang pag check-up sa mga nanay na buntis. Sa pamamagitan ng pagpupulong ng mga Barangay Health Worker at Barangay Nutrition Scholar sa pamumuno ng Chairman on Health and Sanitation. Ang buwanang pagpupulong ng Barangay Nutrition Committee ay dito din dinaraos sa pangunguna ng Barangay Captain.

Barangay Day Care Center – Ito ay nasa gitnang ibabang bahagi ng Barangay Hall ng Zone II. Dito nag-aaral ang mga batang may edad 3-5 taong gulang. Si Madam Raquel Salazar ang Day Care Worker dito.

Session Hall – ito ay nakalokasyon sa bahaging itaas ng Barangay Hall ng Zone II. Dito ginaganap ang pangkaraniwang pagpupulong at natatanging pagpupulong ng Sangguniang Barangay.

Bagsakan Center – Ang Bagsakan Center ay nasa Bonifacio Exit. Dito dinadala ang mga kalakal buhat sa ibat-ibang bayan.

Barangay Development Programs – is an infrastructure focused development program between proponent and beneficiaries. The goal is to achieve the progress among other Barangays anf become one of the model Barangay in the Municipality of Pinamalayan.

 

Login Form